Aktuelt:

truvada_bred

Medisiner forebygger hiv

02.03.2015

UNAIDS åpner for bruk av forebyggende medisin (PrEP) i kampen mot hiv etter at fire undersøkelser ble presentert på en konferanse i Seattle, USA nylig. En av undersøkelsene slår fast at dette kan redusere smittefaren med opptil 96 prosent i enkelte sammenhenger. Folkehelseinstituttet sier at studiene er solide og relevante også for visse miljøer i Norge.

Les mer
bardnylund_bred

Homser vitser om hivpositive

01.03.2015

Bård Nylund sier han selv har observert fordommer mot hivpositive i homomiljøet. – Jeg tror mange med meg har opplevd at det vitses med hiv, at folk mener man må «passe seg» for hiv-positive, at folk mener hiv er noe man kan skylde seg selv for og så videre, og så videre, sier lederen i LLH.

Les mer
homofordommer_bred

Utbredt frykt for hivpositive

27.02.2015

Det snakkes for tiden mye om fordommer i homomiljøet. Stigmatiseringen av hivpositive er en av dem. Hivpositive vi har snakket med, forteller at de omtales som «de smittsomme» og som en fare for sine omgivelser. Mange opplever avvisning som en så stor belastning at de ikke orker å si ifra om egen status.

Les mer
Zanele_forside_bred

Hiv og en revolusjonær ømhet

24.02.2015

Lesbiske har tradisjonelt vært utelatt fra det hivforebyggende arbeidet i Sør-Afrika. – Det betaler en rekke kvinner prisen for i dag, sier den sørafrikanske fotografen Zanele Muholi som viser sine bilder på Akershus kunstsenter på Lillestrøm frem til den 29. mars.

Les mer
astridrenland_bred

Hivfeltets stebarn

12.02.2015

Vi er kunnskapsleverandør og kunnskapsformidler fra og om svært marginaliserte grupper til storsamfunn og myndigheter. Hvis vi legges ned mister myndighetene denne kunnskapskanalen. Prostituertes interesseorganisasjon (PION) kan ikke drive noe som helst virksomhet for 150 000 kroner i året.

Les mer