Aktuelt:

solsikke

Husk søknadsfristen til Hivfondet

10.04.2014

Hivfondet gir bistand til enkeltpersoner bosatt i Norge som er hivpositive eller aidssyke, samt til avgrensede forskningsrelaterte oppgaver. Neste søknadsfrist er 1. mai 2014.

Les mer
papirløse

Hivforebygging blant papirløse

07.04.2014

Det er et mareritt-scenario: en utemmet hivepidemi blant landets mer enn 18 000 papirløse og ulovlige innvandrere. Det øker muligheten for at hiv skulle spre seg til den alminnelige befolkningen fordi enkelte av disse menneskene utnyttes, også seksuelt. Helsesenteret for papirløse i Oslo er en kraft som kan motvirke en slik utvikling.

Les mer
vidarbrein-karlsen_bred

Møte med Justisdepartementet

04.04.2014

HivNorge var i går i møte med Justisdepartementet vedrørende Syseutvalgets rapport og fremdrift av denne. I møte med statssekretær Vidar Brein-Karlsen deltok også Helseutvalget for bedre homohelse og Aksept – senter for alle berørt av hiv.

Les mer
anne-karin_bred

HivNorge har fått ny generalsekretær

28.03.2014

Anne-Karin Kolstad tiltrer som generalsekretær i HivNorge 1. mai. Hun gleder seg og har blant annet som mål å søke å samle alle gode krefter på hivfeltet til en forsterket innsats. Hensikten er å bedre hivpositives levekår og å få satt hiv ettertrykkelig på den politiske dagsordenen igjen.

Les mer
rettighetshefter_bred

Diskriminering av barnløse

26.03.2014

Etter Syseutvalgets innstilling om blant annet hivsmitte og straffebud, er loven som regulerer assistert befruktning endret, slik at par der enten den ene eller begge partnerne er hivpositiv(e) nå skal har rett på å få hjelp til assistert befruktning på lik linje med andre par. Likevel opplever par som er i denne situasjonen at de ikke får hjelp.

Les mer