Styret

HivNorge har både enkeltpersoner og organisasjoner som medlemmer. Styret velges på årsmøtet.

Årsmøtet 15. mars 2014 valgte følgende styrerepresentanter for HivNorge for kommende år:

Styreleder Moira K. Eknes (personmedlem)
Nestleder Leif-Ove Hansen (personmedlem)

Styremedlemmer:
Marcella Loyova (personmedlem)
Andrés Lekanger (personmedlem)
Merete Klausen (org.medlem - Apotek1 Storgaten)
Morten Sortodden (org.medlem - PION)
Arild Thoresen (org. medlem - YS) permisjon fra styreverv til 1. juli

Varamedlemmer/personmedlemmer:
1) Maximillien Hjortland (org.medlem - Norges Røde Kors)
2) Anniken Olsen (personmedlem)