Styret

HivNorge har både enkeltpersoner og organisasjoner som medlemmer. Styret velges på årsmøtet.

Årsmøtet 14. mars 2015 valgte følgende styrerepresentanter for HivNorge for kommende år:

Styreleder Leif-Ove Hansen (personmedlem)
Nestleder Marcella Loyova (personmedlem)

Styremedlemmer:
Moira K. Eknes (personmedlem)
Andrés Lekanger (personmedlem)
Merete Klausen (org.medlem - Apotek1 Storgaten)
Morten Sortodden (org.medlem - PION)
Arild Thoresen (org. medlem - YS) permisjon fra styreverv til 1. juli

Varamedlemmer:
1) Henning (personmedlem)
2) Charlott Nordström (org.medlem - Norges Røde Kors)