For fagpersonell

tannlege

Disse sidene er skreddersydd for deg som gjennom ditt virke kommer i kontakt med hivpositive. Enten du arbeider på asylmottak, i helsevesenet eller er tillitsvalgt vil du finne informasjon her.

Har du behov for ytterligere informasjon eller du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss, enten på telefon (21 31 45 80) eller epost.

handbokihiv

Overlege Åse Haugstveit ved Olafiaklinikken har skrevet en håndbok om hiv for helsepersonell. Den kan du lese om på våre nyhetssider, og den kan bestilles på Universitetsforlagets nettsider. Forfatteren henvender seg primært til studenter i helsefag og til helsepersonell, men psykologer, ansatte i Nav, i asylmottak, i barnevernet, i skolen, i tannhelsetjenesten og andre som ikke jobber med hivpasienter til daglig, vil også ha nytte av boken. Den er ikke beregnet på spesialister i infeksjonsmedisin.