Asylmottak

Her finner du informasjon om rettighetene til mennesker som lever med hiv på asylmottak og om retten til hivbehandling for mennesker som oppholder seg i Norge.

Retten til opphold Når det gjelder hiv og retten til opphold er det to forhold som er av betydning; for det første skal det å avlegge en positiv hivtest ikke ha betydning for en asylsøknad på annet grunnlag. For det andre har enkelte hivpositive blitt gitt opphold på såkalt humanitært grunnlag på grunn av status som hivpositiv. [Les mer]

Rett til behandling Her finner du informasjon om hvem som har rett til behandling for hiv i Norge. [Les mer]