Generelle spørsmål

Hiv er mer enn en medisinsk diagnose. Her omhandles temaer som er viktige uavhengig av om du jobber på asylmottak, er tillitsvalgt eller sykepleier.