lovboken

Hiv og juss

Hiv og juss er et sammensatt og komplisert område. På disse sidene forsøker vi å rettlede deg på en enkel og oversiktlig måte. Problemstillinger som presenteres her er temaer som er knyttet til å leve med hiv.

Du kan også lese vår jus-spalte, for å se om denne kan svare på noen av dine spørsmål .