Brosjyrer og hefter om hiv og aids

Brosjyrer, magasiner og annet informasjonsmateriell kan bestilles fra HivNorge. Ring oss eller send oss en epost.

rettighet_skygge

HivNorge har utarbeidet en serie med rettighetshefte for hivpositive. Temaene omhandler retten til behandling, pasientrettigheter, personvern, hjelp til bolig, arbeidsliv og økonomi. Flere temaer er under utarbeidelse. Du kan laste ned alle heftene fra disse sidene, eller de kan bestilles direkte fra sekretariatet. Heftene er gratis.

 

 

 


 

bok_kvinne_omslag_150

”Elsk meg som jeg er” er en bok om kvinner med hiv i Norge. Dagbladjournalist og forfatter Trude Ringheim har intervjuet seks hivpositive kvinner, samt et heteroseksuelt par, hvor kvinnen lever med hiv.
I ett av intervjuene møter vi også kjæresten. Paradoksalt er det i dag mer skam og stigma knyttet til å få hiv enn i epidemiens tidlige år. Hivpositive kvinner sliter mye med skamfølelse, og stillheten er overdøvende og provoserende.
Boken er rikelig illustrert med fotografier av fotograf Annelise Jackbo.

Boken er utgitt med støtte fra Institusjonen Fritt Ord og Bristol-Myers Squibb. Les mer her.

 


bok_kkk_omslag

Historien om hiv i Norge. Kjærlighet, kunnskap og kondom er boken om den hivpolitiske kampen i Norge. 1983 ble de første hivtilfellene oppdaget i Norge. De første årene var preget av frykt og angst – dette var en sykdom med uklare og uoversiktlige smittemekanismer, og sterkt forbundet med umoral. Myndighetene presenterte tall som tilsa at landet i verste fall kunne ha 100.000 hivpositive innen slutten av åttitallet.

Den er skrevet av Olav André Manum. Boken kan bestilles.

 

 


 

criminalcode

Hiv og loven. HivNorge har i samarbeid med Hiv-Norden laget en liten brosjyre med oversikt over lovgivnignen i de nordiske landene når det gjelder straffelov og hiv.

Brosjyren er på 16 sider i postkortformat og er på engelsk.

Den kan bestilles hos oss eller lastes ned i pdf-format.

 

 

 


 

 

Fafo2008

Levekårsundersøkelsen 2008. Dette er den avsluttende rapporten fra forskningsinstitusjonen Fafos prosjekt om levekår blant hivpositive i Norge. Her har de kartlagt hivpositives situasjon med hensyn til økonomi, arbeidsliv, familie, venner og fysisk og psykisk helse. Her kan du laste ned Levekårsundersøkelsen 2008.
Fortsatt farlig å kysse Forskningsstiftelsen Fafo har i samarbeid med HivNorge gjennomført en kunnskaps- og holdningsundersøkelse i den norske befolkningen. Den viser blant annet at folk nærer en betydelig skepsis til hivpositive i arbeidslivet og at man kan få hiv av å kysse en hivpositiv. Her kan du lese mer om kunnskaps- og holdningsundersøkelsen.

 

 


sexvettregler_cover

Sexvettregler HivNorge har laget en hendig liten lommebrosjyre med sexvettregler for ferie og sommer. Seks enkle regler som er gode å ha med seg når man er ute og reiser.

Du kan enten laste ned sexvettreglene som pdf, eller bestille dem fra kontoret.

 

 

 


 

 

cover_2013-02

HivNorge gir ut bladet `POSITIV` 4 ganger i året. Bladet tar opp aktuelle saker, bidrar med nyheter og personlige intervjuer. Betalende medlemmer av HivNorge får bladet gratis tilsendt i posten, mens vi oppfordrer andre interesserte til å tegne abonnement.