Å leve med hiv

Å leve med hiv innebærer nettopp det, noe man må leve med. Hiv er ikke lenger en dødsdom, den medisinske oppfølgingen er god, og hivpositive lever tilnærmet like lange liv som hivnegative.

Når tiden er inne for den enkelte å begynne på medisiner, er det en behandling som varer livet ut. Medisinene hjelper kroppen med å holde et godt immunforsvar og et lavt virusnivå. En del opplever det likevel som et sjokk å få diagnosen, og mange bruker tid på å innhente kunnskap og å venne seg til tanken om hva dette vil bety for dem. For det er individuelt hvordan det oppleves å leve med hiv, det finnes ingen riktig måte å takle det på, hver og en har sin måte. Mye oppleves likevel likt, og mange finner støtte i å snakke med andre i samme situasjon. Et nettverk av hivpositive venner kan bety både støtte, utveksling av erfaringer og samhold.
Selv om den medisinske oppfølgingen er god, så opplever mange som lever med hiv utfordringer knyttet til det å leve med diagnosen. Medisinene virker ikke mot negative tanker, stigma, kunnskapsløshet, fordommer og diskriminering. De psykososiale belastningene knyttet til hiv kan for noen føles tyngre og vanskeligere enn de medisinske utfordringene man står ovenfor. Atter andre takler hivdiagnosen uten særlige belastninger og lever god og lange liv.