arbeidsliv_bred

På jobben

På disse sidene kan du lese om erfaringer og tanker fra noen hivpositive når det gjelder å være åpen om hivdiagnosen på arbeidsplassen.