Lenker til andre Internett-sider

På disse sidene kan du finne lenker til andre norske relaterte sider om hiv og aids.

Aksept - er et psykososialt støttesenter for alle som er berørt av hiv. Huset har et miljøtilbud, en poliklinikk og et døgntilbud. I Aksepts miljø kan du møte mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Det er et mangfold av livserfaring og kunnskap. Det alle har felles, er erfaring i å leve med hiv eller nær en som lever med hiv.

Helseutvalget - sammen for bedre homohelse. Helseutvalget skal med utgangspunkt i aktuelle helsespørsmål drive helsefremmende og forebyggende arbeid. Gjennom ikke-moraliserende budskap, likemannsprinsippet og respekt for enkeltmenneskets valg skal Helseutvalget arbeide for at lesber, homser og bifile tar vare på seg selv og hverandre og står sammen for bedre homohelse. Helseutvalget skal bidra til å utradere forskjell i levekår mellom lesber, homser og bifile og majoritetssamfunnet og skal ha særlig fokus på helseområder der vi er overrepresentert.

Olafiaklinikken - senter for rådgivning, undersøkelse og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner og hiv.

Hivfondet - til hjelp i en vanskelig situasjon. Hivfondet er et velferdsfond for hivpositive og aidssyke i Norge, det er ikke et forskningsfond. Fondet er resultatet av en sammenslåing av tre fond/legater som alle hadde som formål å gi støtte til personer med hiv og aids; Henki Hauge Karlsens minnefond, Per Høydahls legat og Det norske hivfondet.

Norsk Helseinformatikk AS (NHI.no) er et Trondheim-basert firma med utspring fra allmennpraksis, NTNU, St Olavs Hospital og Sintef. Selskapet ble etablert i 1996, og er utgiver av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) som er et nasjonalt oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. Førsteutgaven av NEL kom i 1999. I februar 2007 lanserte de Pasienthåndboka. Portalen NHI.no er en videreføring av Pasienthåndboka og ble lansert i oktober 2009.

NOAS - Norsk organisasjon for asylsøkere har som formål å ivareta asylsøkeres interesser i Norge. NOAS engasjerer seg også i flyktningpolitiske spørsmål og holdningsskapende arbeid mot rasisme og fremmedfrykt.

Folkehelseinstituttet - presenter fagkunnskap, informasjonsmateriell og statistikk om hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner, beregnet på helsepersonell og den generelle befolkning.

Helsedirektoratet - styrer det nasjonale arbeid med å fremme seksuell og reproduktiv helse. Det handler om å styrke seksualitetens lyse sider - å skape forutsetninger for utvikling av seksuell autonomi og trygg seksuell identitet - å sørge for god svangerskapsomsorg og å forebygge hiv og seksuelt overførte infeksjoner (SOI), seksuell risikoatferd og overgrep. Tiltak utformes sammen med målgruppene og ta utgangspunkt i deres alder, kjønn, kulturtilhørighet og seksuelle orientering.

Her finner du regjeringens nye nasjonale hivstrategi for årene 2009-2014, "Aksept og mestring".

 

På disse [engelskspråklige] sidene er det mulig å chatte, maile og treffe andre hivpositive:
Hivaidstribe
Poz match

 

Andre lenker: Nye Pluss, Blikk, Gaysir, Utrop, NAM aidsmap
Lenker til nordiske sider.
For lenker til engelskspråklige websider, se vår English Section.

 

HivNorge har ikke ansvar for innhold i sider som vi linker til eller konsekvenser som følge av slikt innhold.