arbeidsliv_bred

På jobben

På disse sidene kan du lese om erfaringer og tanker fra noen hivpositive når det gjelder å være åpen om hivdiagnosen på arbeidsplassen.

 

symbol_1

«Men det er ingen forholdsregler å ta! Hvis du har kunnskap om hiv så er risikoen for smitte lik null».
Jacob (43) - lærer.
Les Jacobs historie her.

  

symbol_2

«Ingen hadde snakket negativt om at jeg var hivpositiv, men tvert i mot syntes det var tøft at jeg sto frem med det.»
Andrés (29) - styremedlem i Hiv Norge.
Les Andrés' historie her.
symbol_3

«I dag tar jeg to piller om morningen, og det er så mye jeg forholder meg til min hivdiagnose i løpet av en dag. Jeg synes jo selvfølgelig at å leve med en kronisk sykdom har sine ulemper, men det er ikke verdens undergang.»
Anne (50) - organisasjonsrådgiver.
Les Annes historie her.
symbol_4

«Jeg føler noen ganger at jeg lever et dobbeltliv, på arbeidsplassen er det et liv, hjemme et annet».
Else (35) - barnehagelærer.
Les Elses historie her.