Helse

epler

Å ta vare på helsa si er viktig for alle for økt livskvalitet. Som hivpositiv er det ekstra viktig å være bevisst på hvordan ta vare på helsa. På disse sidene kan du få råd og veiledning om hvordan hiv virker inn på helsa, hvilke rettigheter du har i forhold til det offentlige helsesystemet og hvordan manøvrere deg gjennom byråkratijungelen.

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv, vedtatt av Norsk forening for infeksjonsmedisin, Den norske legeforening. Disse er revidert i 2017 og kan lastes ned som pdf-dokument.

Interaksjoner med andre medikamenter. På www.http://hiv-druginteractions.org finner du nyttig og oppdatert informasjon om interaksjoner mellom hivmedisiner og andre medikamenter.