Aktiv hivmedisin

 

Svar: Det første legen gjør er å sjekke om viruset allerede er resistent mot noen av medisinene som brukes i behandlingen. Dette blir nå sjekket ved den første kontrollen du er inne til. Dette er viktig for å kunne tilpasse behandlingen senere.

For å unngå at et virus utvikler resistens under pågående behandling, er det viktig å ta medisinene som forskrevet. I tillegg må legen sjekke om andre medisiner påvirker mengden aktiv hiv-medisin i blodet. Begge disse forholdene kan bidra til å redusere mengden aktiv hiv-medisin som finnes i blodet, og viruset kan da bli resistent. Jo mer resistens, jo færre effektive hiv-medisiner blir det å velge mellom for pasient og lege..