Alkohol, tobakk og dop

Alkohol, tobakk eller illegale stoffer som amfetamin, kokain, hasj, ecstacy eller andre ”recreational drugs”, vil mest sannsynlig påvirke den antivirale behandlingen av hiv.

En tommelfingerregel er at hvis man ikke vet hva kombinasjon forårsaker, unngår man den. Det viktigste er at du får full effekt av den antivirale behandlingen. Man vet imidlertid at tobakk øker risikoen for noen av de alvorligste langtidsbivirknignene: blodpropp og diabetes.

Hvis du på en eller annen måte ruser deg, samtidig som du bruker legemidler som bremser virusproduksjonen, er sjansen stor for at du glemmer å ta en eller flere doser hivmedisin. Konsekvensene av dette kan bli oppblomstring av behandlingsresistent virus. Det har vært nevnt at storrøykere ikke får full effekt av proteasehemmere, f. eks. Norvir, men helt sikre forskningsresultater mangler. Det vi med ganske stor sikkerhet vet, er at moderate mengder alkohol ikke ødelegger virkningen av hivbehandlingen. Det er i hvert fall helt sikkert at du som får antiviral behandling, tar så mange medisiner hver dag at det i stor grad griper inn i livet ditt.

Derfor er det veldig viktig at du jobber aktivt med å opprettholde en akseptabel livskvalitet. Du må ha mulighet til å gjøre hyggelige ting, omgås mennesker du er glad i, spise god mat og ta en øl, eller gjøre andre ting du liker. Hvis du føler at du har det bra, er dette i seg selv viktig for hvordan legemidlene virker. Du er også nødt til å leve et så godt liv som mulig for å orke å ta alle legemidlene, i rett dose, til rett tid og sted.