Alternativ behandling

Noen hivpositive velger å bruke alternativ behandling mot hiv og de virkningene som infeksjonen har.

Det kan være alt fra vitaminer, naturlegemidler og kosttilskudd tilyoga og avspenning. Den vanlige skolemedisinen har ikke for vane å håndtere dette, men det er like fullt viktig at du forteller legen at du bruker ulike former for naturmedisin og kosttilskudd i tillegg til antivirale midler.

Alternativ behandling kan i noen tilfeller påvirke behandlingen med antivirale midler. I noen tilfeller skjer det at du får for høye konsentrasjoner av den ene eller andre medisinen, noe somkan være farlig. I andre tilfeller blir konsentrasjonene for lave og i ytterste fall kan det resultere i at du utvikler resistens mot medisinene.

Er du interessert i alternativ behandling kan du få mer informasjon gjennom Nasjonalt forskingssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), som er en egen enhet under Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø. NAFKAM stimulerer til, utfører og koordinerer norsk forskning innen komplementær og alternativ medisin. Senteret skal vektlegge flerfaglig forskning. I tillegg jobber senteret innen feltene undervisning, rådgivning, internasjonalt/nasjonalt samarbeid og informasjon.

Ny lov om alternativ behandling ved sykdom mv. trådte i kraft fra 2004. Dette ble vedtatt i statsråd den 12. desember. Kvakksalverloven fra 1936 erstattes dermed av ny og mer brukerorientert lovgivning på området alternativ behandling. Les selve lovteksten her.

Alternativopplysningen har siden 1997 jobbet med å kartlegge alternative behandlingsformer, utdanningsmuligheter, foreninger og organisasjoner. Mange brukere av alternative helsetilbud opplever det som vanskelig å orientere seg i mangfoldet av tilbud. Her kan man søke seg frem til ønsket behandler ved å søke på navn, eller man kan søke ønsket behandlingsform i et ønsket område. Alternativopplysningen har som mål å holde seg best mulig oppdatert om alternativmiljøet, formidle informasjon og kontakt, og fungere som en støttespiller og samarbeidspartner for de forskjellige aktørene.