Passe seg for andre infeksjoner

Jeg leser flere steder at hivpositive bør passe seg for ikke å bli smittet av gonoré, syfilis eller andre seksuelt overførbare infeksjoner. Hvorfor er det mer viktig for hivpositive enn for hivnegative?

Hm, dette er ikke nødvendigvis helt enkelt å svare på. Men det har blitt hevdet at det er verre for hivpositive å få andre infeksjoner (deriblant seksuelt overførbare infeksjoner) enn for hivnegative. Det har sammenheng med at man i forløpet av en annen infeksjon enn hiv, kan få høyere virustall som tegn på økt aktivitet av hivinfeksjonen.

Dette er som regel forbigående og mindre aktuelt om man står på hivmedisiner da det jo ikke tilkommer noen stigning i virusmengde selv om man får influensa eller gonoré. Imidlertid kan man angivelig få ytterligere noe immunskade ved nye infeksjoner.

Jeg må innrømme at jeg er litt i tvil om gyldigheten av dette – i hvert fall når den hivpositive får effektiv hiv-behandling. Det som imidlertid er et poeng, er at seksuelt overførbare infeksjoner er et slags mål på usikker sex, dvs. uten kondom. I tillegg begynner gonoré å bli vanskelig å behandle pga. resistensutvikling, mens syfilis kan være litt vanskeligere å bli kvitt om man har hiv enn om man ikke har hiv.

Mvh.
Frank O. Pettersen
Lege ved Oslo Universitetssykehus