Angst, depresjoner og CD4-tall

Jeg har lest at angst og depresjoner er vanligere blant hivpositive enn i befolkningen ellers. Gir dette seg også utslag i virusmengde og CD4-tall?

Det kan nok stemme at andelen med angst og depresjoner er høyere blant hivpositive enn hivnegative. Om dette er på grunn av hivinfeksjonen i seg selv eller at personer med angst og depresjoner lettere blir hivsmittet, er imidlertid litt uklart. Begge scenarioer er nemlig mulige. Det å bli hivsmittet kan utløse en depresjon, men det er også kjent at angst og depresjon i seg selv reduserer evnen til å ta riktige avgjørelser på egne vegne – man kan for eksempel ha ubeskyttet sex med flere partnere. I tillegg kan økt rusmisbruk for å døyve angsten og depresjonen forsterke tendensen til hyppig, usikker sex.

Selv om angst og depresjon muligens kan svekke immunforsvaret, vil neppe virusmengden eller antallet CD4-celler påvirkes i målbar grad. Men kanskje funksjonen påvirkes? Man kan imidlertid tenke seg at angst og depresjon påvirker immunforsvaret i negativ retning via andre mekanismer, og dermed indirekte påvirke virusmengde og CD4-tall. Ved langvarig angst og/eller depresjon klarer man kanskje ikke å ta like godt vare på seg selv over tid og dermed utvikle feil- og/eller underernæring eller rusavhengighet. Alternativt kan også enkelte medikamenter påvirke benmargsfunksjonen eller opptak/omsetning av vitaminer og byggestener som kroppen trenger for å opprettholde et sterkt immunforsvar.

Mvh.
Frank O. Pettersen, PhD
Overlege ved Oslo Universitetssykehus