Angst og søvnproblemer

Jeg har alltid hatt problemer med angst og sover dårlig om nettene. Etter at jeg begynte med hivmedisiner har dette blitt verre. Kan det være noe som går over, må jeg slite med dette for alltid eller kan skifte av medisiner hjelpe?

Det er mulig at hivbehandlingen kan være en årsak til forverring av plagene dine. Enkelte av medisinene er kjent for å kunne gi søvnproblemer og forverring av angst/uro. Dette gjelder spesielt efavirenz som er virkestoffet i Stocrin og ett av tre virkestoff i Atripla. Andre medisiner kan kanskje også bidra til det samme. Det er også vanlig å få reaksjoner etter oppstart behandling, men hos de fleste er dette forbigående i løpet av få uker.

Dette er ikke et tegn på at behandlingen ikke virker, snarere tvert om, og det går over ganske fort hos de fleste. Men om det ikke gjør det i ditt tilfelle, må du ta det opp med hivlegen din, for det finnes som regel andre behandlingsmuligheter.  Vanligvis prøver vi å spørre etter spesifikke plager og sykdommer før oppstart av behandling for å prøve å velge en behandling som passer den enkelte best, så lenge det anses trygt i forhold til resistensforholdene til viruset hos den enkelte. 

Mvh.
Frank O. Pettersen, PhD
Overlege ved Oslo Universitetssykehus