Kan vi få barn?

Har nylig fått vite at min mann er hivpositiv, og han har i alle fall vært det siden før vi ble sammen for 4-5 år siden. Jeg har testet negativt. Vi har fått ett barn på naturlig vis, og ønsker oss ett til. Vet at vi her i Norge ikke kan få hjelp til såkalt sædvask. Har fortsatt ikke fått svar på virusmengde, men cd4 tallet hans er ca 450. Hva sjansen for at jeg skal smittes om vi har et ubeskyttet samleie ved eggløsning? Hvor lave bør eventuelt virusverdiene være for at risikoen skal være minimal?
Anne

Hei, Anne!
Du spør om noe som naturlig nok opptar mange par der den ene er hivpositiv. Det er for tiden en debatt i miljøene rundt dette, noe som ble ytterligere aktualisert etter den såkalte "Swiss statement", en uttalelse fra den sveitsiske hivkommisjonen i januar 2008. De hevder at en hivpositiv person uten andre kjønnssykdommer, som står på effektiv hivbehandling (HAART), og som ikke har hatt målbart virus i blod siste 6 måneder, ikke kan overføre hiv seksuelt til en annen. Denne tanken er for så vidt ikke helt ny, for alle som jobber med hiv, har sett at smitterisikoen går ned i rimelig takt med virusmengden i blodet, men det oppfattes som radikalt, og av noen vågalt, å proklamere dette så tydelig, og utsagnet er blitt heftig diskutert siden. Diskusjonen er ikke avsluttet.

Forutsetningene om at den hivpositive må ha vært virusfri i blod siste 6 måneder og ikke ha andre kjønnssykdommer, krever at man alltid må huske å ta medisinene sine for å unngå at virusmengden i blodet øker - om enn bare kortvarig - og for å unngå resistensutvikling. I tillegg må verken den hivpositive eller partneren har usikker sex med andre. Sveitserne mener at et slikt par som har fått og forstått denne informasjonen, skal kunne ha sex uten kondom uten risiko for smitteoverføring til partneren. I biologien er det sjelden noe som er 100 % sikkert, og slik er det vel også her, for det er rapportert om enkelte tilfeller av smitteoverføring der man mener at disse forutsetningene var oppfylt. Andre motargumenter som har kommet fram, er at mengden virus i sædvæsken ikke behøver være så lav som i blodet. Teoretisk kan man altså ha så lite virus i blodet at det ikke kan måles med standard målemetoder, men det er noe der likevel, og mengden virus i sæd kan være høyere. Dette ble påpekt på den siste retroviruskonferansen i Montréal i februar i år, CROI 2009. Dette kan skyldes at medisinene har ulik evne til å trenge inn i et så skjermet organ som testiklene. Dette er kjent med et annet viktig og skjermet organ, nemlig hjernen. Det som imidlertid ikke kom fram i disse undersøkelsene på CROI, var om dette viruset man påviste i sæd, var et "friskt" virus som fortsatt kunne gi infeksjon hos en eventuell mottaker. Da må man se på hvor mange som eventuelt blir hivpositive etter ubeskyttet sex med en slik person som skiller ut virus i sæd.

Jeg mener i likhet med andre leger i feltet at det sveitsiske utsagnet er viktig, modig og etisk korrekt, og et forsøk på å ta konsekvensen av det man vet per i dag. Sett fra klinikerens ståsted er dette et viktig bidrag til å omsette vitenskapelig basert kunnskap til praktisk medisin. Et par i en slik situasjon må bli forelagt den tilgjengelige informasjonen, og ut ifra det gjøre seg opp sin egen mening. Det forutsetter selvsagt at det foreligger såpass trygghet og likevekt i forholdet at den som ikke ønsker å slutte med kondomet, vet at hun eller han blir hørt og respektert for det. Jeg føler likevel behov for å minne om at man aldri kan vite 100 % i biologien, og at vi ikke vet hva som vil komme av informasjon om dette i framtida. Men det tror jeg de fleste forstår - kanskje bortsett fra advokater.

Så til det du egentlig spør om, Anne: Det er altså virusmengden i blodet (og kanskje i sæden?) til partneren din som er viktig, og ikke CD4-tallet. Virustallet i blod må være under laveste målbare verdi og ha vært det i de siste 6 månedene. Mannen din må altså stå på hivmedisiner slik at forutsetningene i "the Swiss statement" er oppfylt. Noen leger vil da si at dere, med minimal risiko for smitteoverføring gitt at partneren tross alt er hivpositiv, kan velge å ha sex uten kondom rundt eggløsning, mens andre ikke vil råde dere til det. Hvis dere ønsker å fortsette å bruke kondom hele tiden, må dere henvende dere til klinikker som utfører sædvask. Jeg tror de fortsatt gjør det i Stockholm.
Frank O Pettersen,
lege, infeksjonsavd Ullevål
Oslo universitetssykehus