Benskjørhet i overgangsalderen

Jeg er en kvinne midt i 50-åra og jeg leste nettopp på noen nettsider at hivpositive kvinner som er kommet i overgangsalderen har større risiko for benskjørhet. Kan du si noe om det, og hva kan jeg eventuelt gjøre for å forebygge dette.
Unni

Hei Unni,
Ja, det er mulig at hivpositive kvinner som har kommet i overgangsalderen, har noe større risiko for benskjørhet enn hivnegative kvinner i samme alder. Men også hivpositive menn ser ut til å ha økt forekomst av benskjørhet med alderen i forhold til hivnegative menn.

Man snakker om to hovedgrupper av benskjørhet, eller osteoporose, som det også kalles. Den ene gruppen er den som kan ramme alle med økende alder, dvs. vi taper relativt mer benmasse enn vi bygger opp, jo eldre vi blir. Denne prosessen går raskere hos kvinnene etter overgangsalderen enn hos menn i samme alder. Den andre gruppen skyldes spesifikke påvirkninger eller sykdommer, for eksempel lavt inntak av kalsium og vitamin D via kosten, høyt alkoholforbruk, røyking, lite fysisk aktivitet, kanskje hiv i seg selv ved sin påvirkning på immunsystemet, kanskje noen hivmedisiner via hormonelle forandringer, bl.a.

Flere studier har vist at hivpositive har lavere bentetthet (som er måleenheten som benyttes for å si om man har benskjørhet eller ikke), men inntil nylig har det vært vanskelig å påvise kliniske konsekvenser av dette i form av økt risiko for skjelettbrudd. En studie fra USA fra 2008 sammenliknet 8525 hivpositive med over 2 mill. hivnegative personer i perioden 1996-2008, og den viste høyere risiko for brudd blant hivpositive i forhold til hivnegative, og at risikoen øker med økende alder. Dette har man ikke kunnet vise ordentlig tidligere da folk ikke levde lenge nok med hivinfeksjonen til at dette ble et problem.

Benskjørhet kan forebygges. Noe forebygges allerede i barndommen med riktig kosthold og fysisk aktivitet for å nå opp i en høyere maks bentetthet, kan man si. For kvinner etter overgangsalder, er fortsatt kosthold i forhold til kalsium, vitamin D og muligens flere sporstoffer viktig. Solen er dessuten en viktig kilde til vitamin D. Nyt ett kvarter i solen midt på dagen og stimuler kroppen til egenproduksjon av vitamin D! Og som med alt annet og helse, bør man begrense alkoholforbruket og kutte røyken. Ellers kan man altså måle bentettheten, og vi bør kanskje bli mer proaktive når det gjelder å gjøre dette hos kvinner over 50 år – og kanskje hos menn også. Benskjørhet kan da behandles med spesifikt tilskudd av kalsium og vitamin D og flere typer medikamenter der såkalte bisfosfonater er førstevalg. Østrogentilskudd er ikke lenger like mye brukt selv om det reduserer risikoen for benskjørhet, for det kan øke risikoen for hjerte-/karsykdom, brystkreft og hjerneslag. Det forskes en god del på benskjørhet, og det er flere nye, medikamentelle behandlingsalternativer tilgjengelig, men de er foreløpig ikke førstevalgsmidler.

Frank O. Pettersen,
lege, Ullevål universitetssykehus