Bivirkninger

Jeg har forstått det slik at da de nye medisinene kom for over 15 år siden ble bivirkningene sterkt redusert. Hva er de vanligste bivirkningene i dag, og hva vet man egentlig om bivirkninger på lengre sikt?

Det er riktig at de nyere medisinene har mye bedre bivirkningsprofiler enn de første medisinene som kom.  Vi deler bivirkninger opp i to hovedgrupper – såkalte korttidsbivirkninger som kommer kort tid etter oppstart av behandling og som vanligvis går over av seg selv innen få uker, og langtidsbivirkninger som kommer senere og som kan vedvare selv om man bytter medisiner.

Bortsett fra kraftige legemiddelreaksjoner som kan komme tidlig, er det langtidsbivirkningene man er mest opptatt av.  Det dreier seg fortsatt om endringer i fettstoffkifte, risiko for økt insulinresistens og diabetesutvikling og hjerte-/karsykdom, beinskjørhet, nyrefunksjonsnedsettelse, muligheten for påvirkning av hukommelse og mentale funksjoner og problemer i forhold til bruk av andre medisiner man trenger etter hvert som man blir eldre.

Flere av disse eksemplene er imidlertid også forbundet med hiv-infeksjonen i seg selv, slik at det å gå ubehandlet, blir et enda dårligere alternativ enn å ta medisiner med mulige bivirkninger. Det er ikke alle som får bivirkninger, men det kan være vanskelig å vite hvem som utvikler bivirkninger og i så fall hvilke. Foreløpig har folk som du sier, brukt de aktuelle hiv-medisinene i maks 15 år med tross alt meget stor effekt på livskvalitet og overlevelse for de fleste. Hvordan det vil bli å bruke dem i 15 år til, vet vi jo ikke ennå, dessverre. Sjansen er imidlertid stor for at du nå vil leve og finne det ut - i motsetning til tidligere.

Mvh.
Frank O. Pettersen
Lege ved Oslo Universitetssykehus