Langsiktige bivirkninger

Siden de nye medisinene kom for drøye ti år siden opplever vi at mange lever gode liv med få eller ingen daglige bivirkninger. Men hva vet man om langsiktige bivirkninger selv om man ikke merker noe til det i det daglige?
Petter

Du tar opp et viktig spørsmål! Det tar nødvendigvis lang tid for langtidsvirkninger å komme til syne. Jeg kunne derfor si at vi per i dag ikke vet hva vi kommer til å se av eventuelle langtidsbivirkninger om 10 år eller mer. Imidlertid vet vi jo noe, for når vi sammenlikner de nyere medisinene med de første hivmedisinene, så er det store forskjeller.

Men det vil måtte være slik at noe først vil bli kjent i framtida. Langtidsbivirkninger av langvarig medisinbruk er dessuten en side av saken, langtidseffekter av hivinfeksjonen er en annen. På grunn av medisinene kan man nå ifølge en artikkel i Lancet i fjor, leve tilnærmet like lenge som gjennomsnittsbefolkningen. Ingen har gjort det ennå, for epidemien er ikke gammel nok til det, så jeg tror vi får se flere konsekvenser av selve den kroniske virusinfeksjonen og ikke bare medisinene i årene som kommer. Det ser for eksempel ut til at hiv i seg selv øker risikoen for hjerte- og karsykdom og framskynder aldringsprosessen. Noen medisiner ser ut til å gi økt risiko for hjerte- og karsykdom enn andre medisiner, og det er derfor viktig at legen gjør en vurdering av akkurat din risiko for hjerte- og karsykdom ut i fra, kjønn, alder, arv, blodtrykk, røyking, kolesterol, sukkesyke, overvekt (BMI), m.m. Noe av dette kan du bidra til å påvirke i positiv retning, mens andre er konstante størrelser.

Andre forhold er fettstoffendringer, og noen av de eldste medisinene kunne gi bivirkninger med tap av underhudsfett i ansiktet, på armer og bein, og økt fett i buken. I tillegg til at endringene var kosmetisk skjemmende, kunne man få sukkersyke og økt risiko for hjerte- og karsykdom. Det ser ut til at de nyere medisinene er bedre på dette området, men mange av dem er beslektede, så vi kan ikke utelukke at det vil kunne komme noe av dette i framtida også. Imidlertid ser det ut til at det ikke skjer like raskt som med de gamle medisinene.

Andre langtidsbivirkninger som nyre-
sykdom og benskjørhet har også kommet fram i det siste. Nyresykdom er spesielt relatert til en bestemt medisin, men også her ser det ut til at hivinfeksjonen i seg selv kan bidra. Det er altså ikke like lett å se hva som skyldes hva, og det vil variere fra person til person ut i fra andre faktorer som livsstil, arvelige egenskaper og eventuelle andre sykdommer.

Det har også kommet noen nye medikamentklasser i det siste, og disse kjenner vi ikke langtidsbivirkningene til ennå.

Frank O. Pettersen
Lege, Infeksjonsavd. Ullevål
Oslo universitetssykehus