Virker mot kreft

Spørsmål: Virker hivmedisiner bremsende på kreft også for pasienter som ikke er hivpositive?

Ja, det er tegn som tyder på at enkelte hivmedisiner kan ha en veksthemmende effekt på kreftceller, dvs. en anti-tumor effekt. Hvis man bruker hivmedisiner ser det ut til å gjøre utviklingen langsommere av en kreftform som lungekreft - som ikke er hivreltatert. (Det finnes en økt forekomst av lungekreft blant personer som lever med hiv i forhold til de hivnegative, men det skyldes at andelen røykere blant hivpositive er høyere enn blant hivnegative.) Forekomsten av lungekreft er ikke regnet som hivrelatert, men atferdsrelatert.

Det er studier på gang for å prøve ut hivmedisiner i behandlingen av flere kreftformer hos hivnegative personer.
Frank O Pettersen, lege, Infeksjonsmedisinsk avd. Ullevål sykehus