CD4-tall

Helt siden jeg fikk diagnosen i 1995 har mitt CD4-tall ligget rundt 2000-tallet. Det laveste var på 40 og etter at jeg begynte på medisinering i 2005 har det ligget fast der. Nylig hoppet det opp til 350, det høyeste på 15 år. Jeg har lest at folk begynner behandling på 350 og til og med 500. Jeg har aldri vært syk, så jeg lurer på om jeg burde bekymre meg for at CD4-tallet er så lavt?

Dette er et interessant spørsmål – ikke bare for deg, men også medisinskfaglig sett. Selv 30 år etter at hiv ble kjent, er det fortsatt ikke klart hvorfor noen har vedvarende lave CD4-tall tross hivmedisinering. Vi vet nå at stigningen i CD4-tall går tregt hos noen av dem som starter behandling sent, dvs. med CD4-tall under 200 eller får aids, og at noen av dem nok har en alvorligere skade på immunsystemet sitt enn dem som stiger fort eller starter på medisiner tidligere. Imidlertid gjelder det ikke alle. Jeg kan bare se på statistikk over hvordan det har gått med så og så mange prosent av dem som har vært i liknende situasjoner tidligere, og det kan ikke overføres direkte til deg. Kunnskapen om dette øker i takt med at hivpositive lever lenger, og derfor endres praksisen over tid. Men det er kjempefint at tallene dine har steget såpass som til 350. Med din historie, er det et bra CD4-tall, synes jeg.

Mvh.
Frank O. Pettersen
Lege ved Oslo Universitetssykehus