CD4-tall

Når man blir testet positiv for hivinfeksjon blir man under kontroll målt for virusmengde og såkalt CD 4-verdier. Hva er dette og hvorfor har dette betydning?

Hei!
Hiv er et virus som formeres i en spesiell immuncelle (et hvitt blodlegeme) som kalles CD4-cellen. Vi følger derfor sykdomsutviklingen ved å måle hvor mange CD4-celler du har, og behandling med hivmedisiner blir aktuelt når tallet på CD4-celler faller ned mot og under 350. Når CD4-tallet blir enda lavere, begynner immunforsvaret å skrante og mister til slutt evnen til å forhindre utviklingen av enkelte infeksjoner og kreftformer. Virusmengden er spesielt viktig å måle etter at man har begynt med hivmedisiner for å måle effekten av behandlingen og passe på at det ikke utvikler seg resistens mot medisinene.

Mvh.
Frank O. Pettersen
Lege ved Oslo Universitetssykehus