Eldes man raskere på medisiner?

Jeg er en 40 år gammel hivpositiv kvinne og lider i tillegg også av utmattelsessyndrom, høyt kolesterol og høyt blodtrykk. Mye tyder på at disse symptomene er forårsaket av medisineringen. Dette er typiske diagnoser som følge av høy alder. Er det slik at hiv og hivmedisinering gjør at jeg eldes fortere enn om jeg var hivnegativ?
Emma

Til Emma!

Du har virkelig fått utfordringer i livet! Høyt kolesterol og høyt blodtrykk er ikke bare aldersavhengig. Vi bærer med oss arvelige egenskaper av positiv og negativ art med tanke på risiko for sykdom. Det kan vi ikke gjøre så mye med, men det er i enkelte tilfeller mulig å påvise noen spesifikke årsaker til høyt kolesterol der det forekommer arvelige årsaker. I så fall er det gjerne kjent i familien at andre familiemedlemmer har hatt det, eller fått sykdommer i relativ ung alder som følge av høyt kolesterol og/eller høyt blodtrykk. I tillegg er det flere såkalte livsstilsfaktorer som øker sjansen for både høyt kolesterol og høyt blodtrykk. De fleste vet at et usunt kosthold og røyking gir økt sjanse for disse lidelsene, mens fysisk aktivitet virker motsatt. I tillegg ser det ut til at hivinfeksjonen i seg selv kan disponere for høyt blodtrykk, og vi vet at noen hivmedisiner kan gi økt kolesterol. De faktorene som man kan endre på, er altså kostholdet, røykekutt, økt fysisk aktivitet (som er vanskelig med ditt utmattelsessyndrom, men alt er bedre enn ingenting) og type hivmedisiner. Det må du nesten diskutere med legen din. Noen ganger må man i tillegg ty til kolesterolsenkende medisiner og blodtrykksenkende medisiner.

Men at man eldes raskere pga hiv og hivmedisinene, tror jeg likevel ikke man kan si, selv om jeg forstår at du spør om det. Aldringsprosessen er ikke fullt ut forstått, og den innebærer mye mer enn kolesterol og blodtrykk. Det viktigste i din situasjon blir å prøve å unngå det man vet forverrer dette og dermed kontrollere blodtrykket og kolesterolet både uten og med medisiner.
Frank O Pettersen
Lege, Ullevål universitetssykehus