Farlig muggsopp

Jeg har nettopp lest om en luftbåren, ny soppvariant som gir stadig oftere dødelig infeksjon hos friske mennesker i USA. Muggsoppen heter visstnok Cryptococcus neoformans. Etter som soppinfeksjoner øker på verdensbasis kan vel denne også nå Norge. Er dette noe som er spesielt farlig for hivpositive?
Hilsen Line

Hei Line!
Cryptococcus neoformans (”kryptokokker” på norsk) er en kjent sopp som ble mer vanlig forekommende etter hivepidemien ble kjent, fordi det særlig var immunsvekkede personer som ble sjuke av denne soppen. Kryptokokk-infeksjon er en AIDS-definerende opportunistisk infeksjon. Soppen ser ut som en gjærsopp og ikke en muggsopp, men kan under visse forutsetninger vokse som en muggsopp. Det finnes flere typer av soppen (var. neoformans og var. gatti, bl.a.). Soppen kan gi lungeinfeksjon, men hyppigere hjerne- og hjernehinnebetennelse hos immunsvekkede personer.

I tillegg til at flere mennesker lever med immunsvikt som følge av hivinfeksjon, er det mange flere mennesker i verden som er immunsvekket som følge av livsnødvendig medisinering etter organtransplantasjoner og kreftbehandling. Det har derfor blitt flere mottakelige personer for denne soppinfeksjonen. Det er først og fremst ubehandlet hivinfeksjon med lave CD4-tall som gir økt risiko for infeksjon med denne soppen. Effektiv hivmedisinering forebygger infeksjonen. Det er uansett snakk om en sjelden sykdom i Norge med kun et par tilfeller per år.

Bakgrunnen for spørsmålet ditt vedrørende økningen av en ”ny soppvariant hos friske mennesker i USA” skyldes at varianten gatti har blitt vanligere lenger nord på det amerikanske kontinentet enn tidligere, og det har blitt rapportert om at disse variantene også lettere kan gi infeksjon hos immunfriske mennesker.

Frank O. Pettersen,
Lege, Oslo universitetssykehus