Bør jeg bytte fastlege

Min fastlege er ærlig mot meg og sier at hun ikke vet så mye om hiv. Bør jeg bytte fastlege og hvor viktig er det at hivpositives fastleger har gode kunnskaper om hiv?

Det er ikke så rart at fastlegen din ikke er hivspesialist, for i mangfoldet av mulige lidelser, er hiv en sjelden fugl for de fleste fastleger. Imidlertid er det fortjenstfullt at fastlegen din setter ord på sin begrensede kunnskap om hiv.

Det er i grunn en tillitserklæring. Mange med kroniske sykdommer blir spesialister på sin egen sykdom og får informasjon fra flere hold som det kan være vanskelig å håndtere for både fastlegen og den som lever med hiv.

Derfor bør oppfølgingen av hivinfeksjonen skje via en infeksjonslege, oftest på en sykehuspoliklinikk. Imidlertid handler det ikke bare om hivinfeksjonen i seg selv og om høye eller lave tall og hivmedisiner, men om forebygging og diagnostikk av andre lidelser alle og enhver kan få. Dette skal fastlegene kunne håndtere, og de kan godt ha bedre oversikt over tilbudet av spesialisthelsetilbud i tillegg til at de oftere har kontakt med NAV og minst like god innsikt i rettigheter og plikter i forhold til eventuelle trygdeytelser som spesialister på sykehus.

Om du er fornøyd med fastlegen din totalt sett, ville jeg ikke råde deg til å bytte pga. det utsagnet. Fastlegen din kan få kopi av journal fra hivlegen din om du ber om det, og vedkommende skal kunne kontakte poliklinikken ved behov. I totalomsorgen av personer som lever med hiv, er fastlegen viktig for å skape den trygge, felles plattformen jeg refererer til i spørsmålet om sunn livsstil, men vedkommende kan ikke gjøre jobben uten informasjon fra deg om diagnosen og fra sykehuset om hva slags konsekvenser den har for deg.

Alle leger lærer – eller kan lære – noe av pasientene og må regne med å oppdatere seg på forandringer i behandlingen av vanlige ting og sette seg inn i mindre vanlige ting når det dukker opp.

Frank O. Pettersen
Lege, Oslo universitetssykehus