Forebyggende medisiner

Jeg har lest at det skal settes i gang forsøk med å gi hivnegative menn som har sex med menn (msm) hivmedisiner i forebyggende øyemed. Hvordan virker dette, og er dette noe de da må gjøre kontinuerlig resten av livet?

Ja, det stemmer at det er gjort og gjøres undersøkelser for å kartlegge effekten av forebyggende medisiner både blant msm og sexarbeidere. Foreløpig er resultatene blandede, så vidt meg bekjent. Det skal noe til å slå kondomets forebyggende effekt når det først brukes og brukes riktig. Problemet med kondom som forebyggende strategi, er vel heller at det erfaringsmessig ikke brukes ofte nok. Derfor ønsker man å øke innholdet i verktøykassen, som politikerne sier.

Forebyggende behandling og omskjæring av menn er eksempler på andre forebyggende strategier. I den forebyggende behandlingen brukes vanlige hivmedisiner, men ikke så mange typer som i den tradisjonelle cocktailen som vanligvis benyttes i behandlingen. Pillene må tas før mulig smitteeksponering eller umiddelbart etter kjent eksponering. De tas altså ikke daglig, men f.eks. én pille annenhver dag, kun i helgene, eller ved behov. Dette er kun eksperimentell behandling og ikke avklart. ”Don’t do this at home!” Det er i mine øyne flere fallgruver her. Om man glemmer kondomet, er det da sannsynlig at man husker pillene? Kondomet er praktisk talt helt bivirkningsfritt og gir ingen systempåvirkning på kroppen – med mindre man har latex-allergi, kanskje. Man vil heller ikke være beskyttet mot smitte av virus som er resistente for den medisinen man har brukt forebyggende.

Jeg tenker også at det må diskuteres hvorvidt det er greit å gi medisiner til noen som ikke trenger det medisinsk sett, altså som ikke har hiv. Dessuten er ikke den beskyttende effekten 100%, så man bør bruke kondom likevel. Dette gjelder for øvrig også for omskjæring av menn. Man kan tross alt bli smittet likevel selv om risikoen er lavere. Imidlertid synes jeg forebyggende behandling kan forsvares brukt av spesielt sårbare grupper med stor smitteeksponering, f.eks. sexarbeidere som kan ha begrenset makt i forhandlingen om kondombruk. Hvor lenge må man bruke det? Vel, jeg vet ikke. Det endelige ordet i denne saken er ikke sagt, men i hvert fall til man slutter å ha usikker sex? Og det varier vel, vil jeg tro.

Mvh.
Frank O. Pettersen
Lege ved Oslo Universitetssykehus