Hiv og hepatitt

Hvorfor er hepatitt- og hivkoinfeksjon et problem? Finnes det vaksine mot hepatitt C?

Hepatitt betyr betennelse i leveren. Det er mange årsaker til leverbetennelse. Virusinfeksjoner er en vanlig årsak til hepatitt. Det finnes mange hepatittvirus, men A, B og C er de vanligste. Hepatitt B og C kan gi alvorlige langtidseffekter med skrumplever og leversvikt; leversvikt er dødelig om man ikke får transplantert en ny lever.
Hepatitt A er et virus som overføres via vann forurenset av avføring fra mennesker som er smittet, og er vanlig forekommende virus i varmere strøk. Hepatitt forårsaket av hepatitt A er ubehagelig, men forbigående og uten de alvorlige langtidseffektene som hepatitt B og hepatitt C kan gi. Det finnes en god og trygg hepatitt A-vaksine med langvarig effekt.
I hivsammenheng snakker vi oftere om hepatitt B og C. Det er fordi koinfeksjon med enten hepatitt B eller hepatitt C og hiv gir større risiko for utvikling av alvorlige og dødelige komplikasjoner til hepatitten. Disse hepatittene overføres med blodprodukter. Hepatitt B er mye mer utbredt i subtropiske og tropiske strøk enn i Norge og smittes på samme måte som hiv, dvs. ved ubeskyttet sex og kontakt med blod fra en bærer. Hepatitt B er imidlertid mye mer smittsomt enn hiv. Det finnes en god og trygg hepatitt B-vaksine som alle såkalte risikogrupper kan få gratis, dvs. MSM, intravenøse stoffmisbrukere, hepatitt B-negative personer fra høyendemiske land og nærkontakter til hepatitt B-bærere. Det hender at man må gjennom flere omganger med vaksinering for å kunne påvise en vaksineeffekt, spesielt hvis man har hiv og immunforsvaret er redusert.
Hepatitt C er i hovedsak ervervet ved blodsmitte, for eksempel ved deling av urene sprøyter. Men det kan se ut som om menn som har sex med menn (MSM) uten intravenøst stoffmisbruk er mer utsatt for å bli smittet av hepatitt C enn den generelle befolkningen, muligens på grunn av seksualpraksis med større risiko for blodsøl ved for eksempel fisting eller analsex. Dette aktualiserer betydningen av å bruke kondom og hansker ved slik seksualpraksis selv om begge parter er hivsmittet. Sikrere sex dreier seg ikke bare om beskyttelse mot hiv!, det finnes ingen vaksine mot hepatitt C.
Det er viktig at alle MSM og brukere av illegale injeksjonsstoffer kontrollerer sin hepatittstatus (uavhengig av hivstatus) for å kunne forebygge hepatitt B før en eventuell hivsmitte. Om man allerede er hivpositiv, kan man fortsatt ha effekt av hepatitt B-vaksinen, og den bør tas før man utvikler immunsvikt. Hvis man er smittet med hepatitt B eller C og har hiv, må hepatitten følges nøye av legen, og det ser ut til å være gunstig å behandle hepatitten før man trenger å starte med medisiner mot hiven.
Take home message: sjekk om du er vaksinert mot hepatitt B, og praktiser sikrere sex og bruk rene sprøyter for å forebygge hepatitt C!
Frank O. Pettersen
Lege, Ullevål universitetssykehus