Hivmedisiner og leverskader

Jeg har lest at leverskader er en svært vanlig dødsårsak blant hivpositive, muligens kanskje fordi noen også har hepatitt B- og hepatitt C-infeksjoner. Men så lurer jeg på hvilken innvirkning medisinene kan ha på leverstatusen?

Hei, det er riktig at leversykdom er en viktig årsak til sykdom og død hos hivpositive. Det skyldes først og fremst leverskade på grunn av samtidig hepatitt B eller C. Mange medisiner omdannes og brytes ned i leveren, slik at en normal leverfunksjon er viktig for en normal effekt av medisiner. Leversvikt øker sjansen for bivirkninger av medisiner som omdannes i leveren. Noen medisiner kan gi levercelleskade. Dette gjelder også for mange ikke-hivmedisiner som for eksempel paracetamol. Ved kjent leversykdom søker vi å benytte medisiner som i liten grad påvirker leveren og i liten grad er avhengig av normal leverfunksjon for å bli omdannet på normalt vis.

Hepatitt B er det mulig å forebygge med vaksinering, og mange land har denne vaksinen med i sitt barnevaksinasjonsprogram. I Norge er den ikke det – i hvert fall ikke ennå. Menn som har sex med menn kan få den gratis. Det kan hende den vil bli inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet med tiden. Det er imidlertid en del som får hepatitt B – særlig om man kommer fra land i sør – og de skal henvises til infeksjonsmedisinsk poliklinikk for vurdering med tanke på behov for behandling eller ikke. Hvis de ikke trenger behandling nå, skal de følges regelmessig.

Det finnes ingen vaksine mot hepatitt C, som i hovedsak smitter ved deling av urent sprøyteutstyr og ved blodoverføring i land uten kontroll av blodprodukter. Hepatitt C er lite smittsomt seksuelt, men kan smittes ved seksuell aktivitet som medfører rifter/blødning, som for eksempel fisting. De med hepatitt C skal også henvises til vurdering for behandling.

Det fleste hivpositive i Norge har sjelden hepatitt B og/eller C, og det er livsstilsrelaterte sykdommer relatert til røyking, overvekt, lite fysisk aktivitet og genetisk disposisjon for kreft, hjerte-/karsykdommer og diabetes som er de vanligste årsakene til sykdom og død hos hivpositive.

Mvh.
Frank O. Pettersen, PhD
Overlege ved Oslo Universitetssykehus