Hjertesykdommer

En ny studie viser at hivpositive menn har større risiko for hjertesykdommer enn hivnegative har jeg nettopp lest. Kan du forklare hvorfor det er slik?

Ja, det stemmer nok at risikoen for hjerte-/karsykdommer er høyere hos hivpositive enn hos hivnegative. Risikoøkningen er ikke veldig stor, men den ser ut til å være til stede i flere gjentatte undersøkelser. Det forskes mye på dette, også i Norge.

Hivinfeksjon gir en kronisk infeksjon som gir en vedvarende betennelsestilstand, dvs. at immunforsvaret er ”skrudd på” hele tiden. Ved vanlige virusinfeksjoner som ikke blir kroniske, for eksempel influensa, vil immunforsvaret klare å bekjempe infeksjonen. Aktiviteten til immunforsvaret blir da skrudd av. Ved hivinfeksjon klarer ikke immunforsvaret å bekjempe infeksjonen, og aktiviteten til immunforsvarer blir altså ikke skrudd av. Denne kroniske immunaktiviteten har skadelige bivirkninger på kroppen, deriblant på blodårene og utviklingen av aterosklerose (åreforkalkning), noe som øker sjansen for å få hjerte-/karsykdom.

Hivmedisinene minsker denne skadelige overaktiviteten til immunforsvaret, men ikke helt tilbake til normale nivåer siden infeksjonen ikke blir helt bekjempet. Det er derfor sannsynlig at man kan redusere risikoen for hjerte-/karsykdom hos hivpositive ved å behandle hivinfeksjonen, men om man klarer å redusere risikoen helt ned til tilsvarende nivåer som hos hivnegative, er ikke endelig avklart.

Det er uansett viktig å gjøre en risikovurdering hos den enkelte pasient med fokus på hvilke risikofaktorer for hjerte-/karsykdommer som foreligger og velge hivmedisiner med lavest mulig risiko for hjerte-/kar-relaterte bivirkninger. Aller viktigst (!!) er det imidlertid å unngå andre viktigere og unngåelige risikofaktorer for hjerte-/karsykdom slik som røyking, inaktivitet og dårlig kosthold.

Mvh.
Frank O. Pettersen, PhD
Overlege ved Oslo Universitetssykehus