Risiko ved høy alder

I det siste har jeg hørt at mennesker over 50 år er mer utsatt for hiv enn andre mennesker. Hvordan kan det ha seg?

Om man er mer utsatt for å bli smittet med hiv når man blir eldre, er jeg ikke så sikker på. Man kan jo tenke seg at det skal en mindre mengde virus til for å etablere en hivinfeksjon når man blir eldre fordi immunforsvaret uansett svekkes med alderen. Jeg vet imidlertid ikke om dette er påvist. En annen mulighet er at eldre tar større sjanser når de først har sex. Dette er imidlertid ikke basert på forskningsresultater, men kun mulige hypoteser fra min side, og de kan godt være uriktige. Det som imidlertid er kjent, er at hivinfeksjonen kan utvikle seg raskere hos eldre om de først blir hivsmittet. Dette henger sammen med aldringsprosessen som kroppen gjennomgår underveis i livet, og den starter dessverre så altfor tidlig, spør du meg. Denne naturlige aldringsprosessen medfører blant annet at immunforsvaret vårt svekkes, noe som gjør at kroppen blir enda dårligere til å kontrollere hivinfeksjonen. Dette har medført at eldre (dvs. de over 50 eller kanskje 55 år) blir tilbudt hivmedisiner på et tidligere stadium av infeksjonen enn yngre. En annen ting er at hivinfeksjonen i seg selv ser ut til å framskynde den naturlige aldringsprosessen, slik at man får en ”galopperende aldring” om man da ikke bremser utviklingen med hivmedisiner.

Frank O Pettersen
Lege, Oslo universitetssykehus