Homseblod

Jeg hører at homofile igjen skal få gi blod til medisinsk bruk. Er det riktig? Jeg reagerer på det. Vil ikke det være å utsette en del mennesker for fare for hivsmitte og unødig mye stress? Jeg blir i alle fall redd!
Hilsen Jon
(som snart skal inn til operasjon).

Hei Jon!
Du har rett i at det er strenge regler for blodgivere i Norge. Det er mange personer som ikke kan gi blod. Visste du for eksempel at du ikke kan gi blod i et halvt år etter du har oppholdt deg i et malaria-område selv om du ikke har blitt syk? Eller at du ikke kan gi blod første måneden etter du kommer hjem fra USA eller Canada i sommerhalvåret? Alt blod som brukes til pasienter i Norge testes for enkelte viktige sykdommer, deriblant hiv, slik at det skal være trygt å få blod i Norge.

Diskusjonen rundt hvorvidt homser skal få gi blod, handler litt om hvor streng man skal være i seleksjonen av blodgivere på bekostning av å kunne få tilstrekkelig med blod til blodbankene uten at det går på sikkerheten løs. Jeg stoler på den vurderingen som gjøres med tanke på at utvelgelsen av hvem som kan og ikke kan gi blod til medisinsk blod, og det er jo tross alt de færreste homser som er hiv-positive. Om noen skulle være det uten å vite om det selv, blir altså dette blodet testet på lik linje med alt annet blod som benyttes til medisinske formål.

Frank O. Pettersen,
Lege, Oslo universitetssykehus