Ikke målbar virusmengde

Noen av mine hivpositive venner sier de har såkalt ”ikke målbar virusmengde” og mener at de dermed ikke er smittsomme. De sier dette kommer av medisinene de tar. Hva betyr egentlig dette?

”Ikke målbar virusmengde” i blod, betyr at det er færre viruspartikler i blodet (lavere konsentrasjon) enn det standardtesten for viruspåvisning klarer å finne. Mer følsomme tester kan likevel påvise viruset, så det er ikke borte. For dagens rutinetester betyr det færre enn et par viruskopier per milliliter blod. En person på 70 kg har ca. 5 liter blod, og det tappes 5–10 milliliter ved en vanlig blodprøve.

Viruset finnes likevel i svært små mengder i blod og andre kroppsvæsker, men i større grad i blodceller i lymfekjertler rundt
 omkring i kroppen. Smittsomheten ved så lav konsentrasjon av virus i blod og kroppsvæsker er så lav at noen mener den er tilnærmet null, jf. ”The Swiss Statement”.  Man kan i alle fall si at smittsomheten er svært lav, men ikke at den er lik null; det er det tilnærmet statistisk umulig å bevise i praksis.

Mvh.
Frank O. Pettersen, PhD
Overlege ved Oslo Universitetssykehus