Immun mot hiv

Jeg har ofte lest at en liten prosent av befolkningen er immun mot hiv. Men hva betyr egentlig det? Vil en som er immun og som blir smittet med hiv teste positiv eller negativ, og hvorfor er det egentlig slik?

Det stemmer at en liten andel av befolkningen (under 1 prosent) er immun mot å bli smittet med hiv. Siden de ikke blir smittet, vil de også teste negativt for hiv om de tar en hivtest. For å bli smittet med hiv, må viruset binde seg til cellen ved hjelp av to såkalte reseptorer (”ankere”) på celleoverflaten; CD4-reseptoren og CCR5-reseptoren (eller CXCR4-resptoren). Hos noen få er CCR5-resptoren annerledes, slik at viruset ikke kan binde seg til den. Viruset kommer da ikke inn i cellen. Viruset må inn i en celle (en såkalt målcelle) for å få laget nye viruskopier. Hvis ikke, flyter bare viruset rundt og går til grunne etter kort tid.

Mvh.
Frank O. Pettersen, PhD
Overlege ved Oslo Universitetssykehus