Jeg hadde ubeskyttet analsex ...

Jeg hadde ubeskyttet analsex med partneren min forleden. Jeg er hivpositiv med ikke målbar virusmengde og jeg har tatt medisinene mine som foreskrevet de siste tre årene. Jeg var passiv men det var noe blod i min anus etter at vi var ferdig. Jeg lurer på risikoen og om partneren min burde ha vurdert en slik PEP-behandling?
Jonas

PEP-behandlingen, eller post-eksposisjonell behandling som det står for, er en behandling med hivmedisiner som må igangsettes hurtigst mulig etter sannsynlig eller sikker smitteeksposisjon for hiv, eksempelvis uplanlagt sædavgang ved samleie der den ene er hivpositiv og den andre ikke, eller etter uhell med blodsøl fra en hivpositiv osv. Jo kortere tid etter man er utsatt for mulig smitte man starter PEP, jo større er sjansen for å kunne forhindre at infeksjonen etablerer seg. Etter (2-)3 døgn har ikke PEP vist noen beskyttende effekt.

Spørsmålet ditt dreier seg vel mer om partneren din ble utsatt for reell smitterisiko eller ikke. At du står på effektiv hivbehandling med ikke påvisbart virus (i mer enn 6 måneder?), reduserer smitterisikoen betydelig. I tillegg er det viktig for smitterisikoen at dere ikke har andre kjønnssykdommer, noe som vil øke risikoen for at partneren din kan ha blitt smittet. I ”The Swiss Statement” har sveitsiske helsemyndigheter gått ut og sagt at smitterisikoen fra hivpositiv til hivnegativ partner, når den hivpositive står på effektiv behandling (> 6 mndr med ikke påvisbart virus), og det ikke foreligger kjønnssykdommer, er så lav, at den er tilnærmet null. Men de sier altså ikke at den er null. Dessuten er det meste av materialet gjort på heterofile par.

Vi vet fra risikoanalyser av seksualpraksis at det er større smitterisiko ved analt enn vaginalt samleie, slik at det er ikke sikkert at antagelsen over er like god for menn som har sex med menn. Smitterisikoen fra mannlig hivpositiv til mannlig hivnegativ partner er muligens noe større om den hivpositve står på effektiv HAART når paret ikke bruker kondom enn om paret bruker kondom. Det er altså mulig at man oppnår en tilleggsbeskyttelseseffekt ved å bruke kondom selv om man står på effektiv HAART. Sveitserne mener imidlertid at tallene for heterofile er overførbare til homofile par. Det vil komme flere forskningsresultater som belyser dette i tida framover, vil jeg tro.

For deres vedkommende er nok risikoen for at partneren din har blitt smittet lav, men det er bare en måte å finne ut av hva som faktisk har skjedd i deres tilfelle, og det er hivtest av partneren din nå og om 2-3 måneder. Dere bør i alle fall bruke kondom inntil testresultatet foreligger. Jeg vil nok mene at partneren din ikke behøvde PEP om forutsetningene ovenfor stemmer for dere. Men vet dere om dere har en kjønnssykdom eller ei? Det kan være lurt å sjekke seg for det i hvert fall en gang i året, eller oftere om man har flere seksualpartnere, og i hvert fall om man praktiserer usikker sex med tilfeldige partnere.

Deretter blir det en sak dere i mellom hvor stor risiko for smitteoverføring dere er villige til å akseptere i parforholdet, og det er jo da den hivnegative som bør få ha siste ordet i den diskusjonen, siden det er vedkommende som utsettes for en risiko (selv om den her tross alt sannsynligvis er meget liten). Dere bør imidlertid diskutere dette i samråd med din hivlege og da ta stilling til hva dere bør gjøre om dette skjer igjen for i så fall å kunne komme i gang så snart som mulig. Hvis det skjer oftere enn en gang per måned, blir det imidlertid litt meningsløst, for PEP-behandlingen varer i 4 uker. Da må dere heller se på seksualpraksisen deres.

I tillegg kommer straffeloven inn i bildet med den såkalte hivparagrafen (som for øvrig også gjelder andre smittsomme sykdommer, men i praksis vel bare er brukt ved risiko for hivsmitte). Det er nemlig slik at en hivnegativ person ikke kan samtykke juridisk sett i å utsette seg for risiko for hivsmitte. Her trengs juridisk spisskompetanse som jeg ikke innehar. Om jeg har forstått loven rett og hvordan den faktisk praktiseres, kan partneren din i teorien saksøke deg for å ha blitt utsatt for smitterisiko uavhengig av om han blir smittet eller ei, selv om du har vært åpen om din hivstatus, og selv om du står på effektiv behandling og dermed i praksis svært lite smitteførende. Dette er ugreit, synes jeg, og enda vanskeligere for dere å navigere i. Forhåpentligvis er det forbedringer i straffeloven på trappene.

Frank O. Pettersen,
Lege, Ullevål universitetssykehus