Johannesurt kan være farlig

Johannesurt kan være livsfarlig. For noen pasientgrupper kan den populære Johannesurten være direkte livstruende. Hivpositive, transplanterte, astmatikere og Marevan-brukere er blant de som nå advares av helsemyndighetene.

For noen kan det populære naturlegemiddelet Johannesurt være direkte livstruende. Johannesurt gir økt aktivitet av et enzym i leveren som har med nedbryting av legemidler å gjøre, så sentrale helsemyndigheter går ut og advarer hivpositive mot å bruke denne urten!
I Norge selges Johannesurt (perikum) som Kira, Hypericum Stada eller Hypericum Comp. Rapporter fra utladet viser at disse preparatene hemmer virkningen av proteaseinhibitorer (Medisin brukt mot hiv/aids) som f eks Crixivan.
Det er vitenskapelig dokumentert at naturlegemidlet har en gunstig effekt på lettere depresjoner, og salget av Johannesurt har økt betraktelig i løpet av kort tid. Det er store muligheter for at hiv-positive tar urten for å motvirke depresjon, men nå viser det seg også at den motvirker proteaseinhibitorer.
Hivpositive er ikke den eneste gruppen som blir advart mot Johannesurt, pasientgruppene som bør holde seg unna urten blir stadig flere. Spesielt utsatt er pasienter som har fått transplantert ulike indre organer, men også pasienter som tar astmamedisin teofyllin og den blodfortynnende medisinen Marevan advares sterkt. Johannesurt kan også redusere virkningen av p-piller.