Kombinasjon med andre legemidler

Noen legemidler kan ødelegge virkningen av den antivirale behandlingen, slik at kroppens virusproduksjon ikke bremses tilstrekkelig. Medisiner mot virus kan forsterke eller minske virkningen av enkelte legemidler, slik at virkningen enten blir altfor sterk eller for dårlig.

Det er viktig at du forteller infeksjonslegen hvilke andre legemidler du bruker, og du må ikke begynne med nye legemidler uten å forsikre deg om at de kan tas sammen med de antivirale legemidlene du bruker.

I oversikten over de enkelte antivirale legemidlene, finner du noen av de kombinasjonene som kan forårsake uheldige eller farlige reaksjoner i kroppen. Det foregår mye forskning og stor utvikling innen hivbehandlingen, og vi får ny kunnskap og nye erfaringer hele tiden. Dette gjør at vi blir sikrere på hva som er god behandling og hva vi skal være vi skal være spesielt oppmerksomme på, særlig når det gjelder samtidig bruk av flere legemidler.

Hvis du bruker både en proteasehemmer og en non-nukeosidanalog, kan denne kombinasjonen enten gi for sterk eller for svak virkning av proteasehemmeren. Det er vanskelig å forutsi om virkningen blir svakere eller sterkere - først og fremst fordi man har begrenset erfaring i bruken av denne kombinasjonen, og fordi legemidlene "konkurrerer" om kroppens egne nedbrytningsmekanismer. Legen må være speiselt oppmerksom på dette problemet, og du som bruker legemidlene må si fra hvis du får nye bivirkninger.