Hivpositive bør unngå disse preparatene

Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (NIFAB) ble åpnet for publikum i 2007 som et resultat av Aarbakke-utvalgets anbefalinger. Dette utvalget fikk i 1997 i oppdrag å utrede hvilken plass alternativ medisin burde ha i det offentlige helsevesenet. Et at utvalgets anbefalinger var altså å etablere en informasjonsbank om alternative behandlingsmetoder. NIFAB finansieres gjennom Helse- og omsorgsdepartementet.

Faglig rådgiver Mona Berg Hansen i NIFAB skriver i en epost til HivNorge at informasjonssenteret bruker Natural Medicines Comprehensive Database som kilde til informasjon om enkelte urter og kosttilskuddseffekt og advarslene knyttet til dem. Hun understreker også at det er NIFABs kilder som kommer med rådene og anbefalingene.

NIFABs kilde opplyser at hivpositive bør utvise varsomhet i forhold til følgende preparater i tillegg til dem farmasøyt Merete Klausen nevner:

Blå-grønn alge: En variant av denne algen – nostoc ellipsosposporum – inneholder et protein som kalles cyanovirin-N (CV-N) som kan se ut som om det virker mot hiv i den forstand at det virker deaktiverende på viruset og hemmer muligheten for at viruset kommer seg inn i cellene. Likevel understreker NIFABs kilde at det ikke er tilrådelig for hivpositive å bruke blå-grønn alge. Enkelte av sjøene hvor de høstes er forurenset av sykdomsfremkallende mikroorganismer. Hivpositive kan være mer sårbare i forhold til disse organismene enn hivnegative.

Epimedium er en plantefamilie som brukes i naturmedisin. NIFABs kilde advarer hivpositive mot å bruke midler med epimedium siden vi ikke vet nok om hvordan det fungerer i forhold til hiv og hvordan det interagerer med hivbehandling.

Shiitake-sopp: Blir i mange sammenhenger anbefalt for å bedre immunforsvaret. Mye tyder på at virkestoffene i shiitakesoppen kan øke T-celletallene hos pasienter med hiv. Når det likevel advares mot soppen er det fordi et for stort inntak kan gi alvorlige bivirkninger som blant annet kan føre til medisinallergi, og eosinofili, en økning av en type hvite blodlegemer.

Thymusekstrakt brukes til å stimulere produksjonen av hvite blodlegemer. Hivpositive anbefales å styre unna thymusekstrakt fordi de ikke er trygge. Thymus ekstrakt stammer fra kyr og man er bekymret for at ekstraktet kan komme fra kyr smittet av kugalskap. NIFABs kilde understreker imidlertid at faren for å bli smittet av kugalskap via thymus ekstrakt regnes som liten. Det foreligger ingen rapporter om smitte fra dyr til mennesker via kosttilskudd.

Hvitløk: NIFABs kilde anbefaler hivpositive å unngå hvitløkstilskudd. Det er en betydelig risiko for at hvitløk påvirker medisinbruken i negativ retning. Nivået av enkelte proteasehemmere kan reduseres med rundt 50 prosent!

Mona Berg Hansen skriver også at NIFAB ikke kjenner til at det ofte forekommer at plantebaserte legemidler inneholder medisinske preparater, selv om de vet at det har skjedd. Se NIFABs egen faktaark og pasientveiledning.

Derfor er det grunn til å være på vakt. Et godt sted å hente informasjon er på Statens legemiddelverk sine hjemmesider. NIFAB råder pasienter til å ikke fravike skolemedisinsk behandling til fordel for alternativ behandling.