Kontroll av kosttilskudd

Kunnskap er et viktig hjelpemiddel om man skal unngå uheldige eller bent frem ødeleggende virkninger av kosttilskudd og urtemedisiner når man samtidig bruker hivhemmende medisiner. Men hvor god er kontrollen med de kosttilskudd som finnes på markedet?

Det er Mattilsynet som er tilsynsmyndigheten for kosttilskudd. Anne Kristi Sommer fra Mattilsynet svarer slik på spørsmålene fra Positiv:

Er det andre naturpreparater dere kjenner til som hivpositive bør unngå å bruke? Johannesurt kan for eksempel ødelegge virkningen av ARV-behandlingen.

Generelt kan vi si at Mattilsynet ikke kjenner til hvilke negative virkninger kosttilskudd kan gi mennesker med forskjellige diagnoser, for eks. hiv, eller hvilken virkning de kan ha på forskjellige medisiner. Vi anbefaler alle å spørre legen før de starter med kosttilskudd dersom de har en sykdom eller går på medisiner. Kosttilskudd skal i utgangspunktet ikke føre til helsefare. Dersom virksomheten kjenner til at enkelte grupper ikke skal ta kosttilskuddet, bør de opplyse om det.

Er det vanlig at naturmedisiner inneholder tradisjonelle medisiner uten at dette er oppgitt? Vet dere i så fall om flere som kan ha negativ virkning for hivpositive under behandling?

Mattilsynet analyserer kosttilskudd kun dersom vi har mistanke om at det inneholder legemidler. Dessverre finnes det kosttilskudd på markedet som inneholder ulovlige stoffer uten at dette er oppgitt i ingredienslisten. Dette er antagelig tilsatt for å oppnå en større virkning. Vi ber derfor forbrukerne om å styre unna kosttilskudd som lover mye, som rask og stor virkning. Kosttilskudd skal ha en virkning, men den er sjelden rask og så stor som ved bruk av medisiner. Vi har nylig gjennomført en tilsynskampanje hvor kosttilskudd ble analysert for tilsatte legemiddelstoffer. Det ble funnet legemiddelstoffer i flere potensmidler. Vi vet dessverre ingenting om produkter som kan ha negativ virkning spesielt for hivpositive.

Hva gjør dere for å få en kontroll over denne situasjonen?

Det er virksomhetenes ansvar å selge produkter som er lovlige og i tråd med dagens regelverk, og som ikke fører til helsefare for forbrukerne. Mattilsynet vil aldri kunne få kontroll over situasjonen, det vil være helt umulig med dagens marked hvor mye av salget foregår som nettsalg. Dessuten sier det seg selv at det ikke er mulig å kontrollere alle kosttilskudd som er i omsetning på det norske markedet. Det er heller ikke vår oppgave. Mattilsynet kan advare forbrukerne mot å ta kosttilskudd de ikke vet noe om, styre unna kosttilskudd som lover mye som rask og stor virkning, og be de rådføre seg med legen hvis de har spesielle sykdommer eller går på medisiner.

Hvilket ansvar og plikter har bransjen for naturmedisin på dette området?

Bransjen har det hele og fulle ansvar for at produktene de omsetter er lovlige og i tråd med dagens regelverk, og ikke fører til fare for helsefare for forbrukerne. De plikter å sette seg inn i gjeldende regelverk.

Hva kan hivpositive gjøre for å beskytte seg mot det som kan ødelegge den livreddende behandlingen de får? Hva er deres råd?

Se over om generelle råd til forbrukerne. Det er bedre å styre unna et kosttilskudd man ikke vet nok om, enn å ta sjansen på at det ikke gir bivirkninger.

 

Ressurssider som kan være interessante for plantebaserte legemidler finnes på Legemiddelverket. Andre ressurssider kan være Matilsynet og Nifab. Se også artikkelen om NIFABs kilder sine anbefalinger.