Tallene mine og kreftfare

Spørsmål: Er hiv en «trigger» for alle krefttyper, er muligheten for å få kreft avhengig av hvor godt immunforsvaret fungerer, og medvirker viruset eventuelt til å stagge visse kreftformer?

Som med lungekreft, ser vi at enkelte kreftformer er vanligere blant hivpositive enn hivnegative - men uten at det ser ut til å være en sammenheng mellom alvorlighetsgraden av hivinfeksjonen og kreftdiagnosen. Altså opptrer kreftformen uavhengig av graden av immunsvikt. Foruten røykesykdommen lungekreft, dreier det seg i tillegg om livmorhalskreft (som også er aidsdefinerende, selv om det er omdiskutert), testikkelkreft, analkreft og Hodgkins sykdom.

Leverkreft og nyrekreft er på lista over mulige kreftformer som opptrer hyppigere ved hiv, men dette er ikke avklart.

Derimot ser både brystkreft og prostatakreft ut til å være sjeldnere blant hivpositive enn blant hivnegative. Dette ble enda mindre oversiktlig etter at man introduserte hivmedisinene, og det er to grunnet for det: Det synes som om hivmedisinene til en viss grad kan forebygge kreft, og personer med hiv lever mye lengre enn før og kan derfor med større sannsynlighet få en «aldersbetinget» kreftsykdom.
Frank O Pettersen, lege, Infeksjonsmedisinsk avd. Ullevål sykehus