Hva er antatt levealder for hivpositive?

Jeg har vært hivpositiv i over 25 år og jeg har et CD4-tall på rundt 500 og ikke målbare virusmengder. Jeg har imidlertid lett for å bli forkjølet, får hovne mandler, bronkitt, og sover dårlig. Forleden fikk jeg også helvetesild. Jeg leser ofte at hivpositive på vellykket behandling kan forvente tilnærmet like lang levetid som hivnegative, men hva vet man egentlig om dette i dag?

Da du ble smittet med hiv, ville ingen ha trodd du ville være i live i dag, så noe bra har skjedd, tross alt. Det er litt to-sidig med tendensen din til å få øvre luftveisplager. På den ene siden kan det selvsagt være du er mer utsatt for øvre luftveisinfeksjoner, men det kan også skyldes andre ting, for eksempel røyking. På den andre siden viser tydeligvis kroppen din og immunforsvaret ditt evne til å reagere på ”inntrengere” siden du får symptomer.

Mye av symptomene vi kjenner ved virale infeksjoner skyldes faktisk immunforsvarets innsats for å bekjempe inntrengerne. I denne kampen blir for eksempel virusinfiserte celler (nå mener jeg ikke hiv, men et gitt luftveisvirus) i slimhinnen i luftveiene drept som ledd i bekjempelsen av (virus-)halsbetennelsen eller influensaen eller hva det nå er.

Når det gjelder forventet levetid, sier man slik du nevner, at den forventes å være tilnærmet like lang som hos personer som ikke lever med hiv. Det dreier seg imidlertid om beregninger, for ingen har ennå levd så lenge på aktuell hiv-behandling, og det er noen forutsetninger som må være til stede for å oppnå maksimal forventet levetid. Det er vanskelig å angi det for den enkelte, men vi vet for eksempel at det er ugunstig i forhold til forventet levetid å starte behandling veldig sent i forløpet i forhold til tidligere.

Frank O. Pettersen,
Lege, Oslo universitetssykehus