Medisiner uten personnummer

Jeg kom til Norge på et tre måneders visum, men har nå søkt UDI om et visum for ni måneder i stedet. Jeg har ikke fått svar på søknaden ennå, men UDI har sagt at dersom jeg får den innvilget, vil jeg få et personnummer også. Jeg hadde med meg medisiner fra hjemlandet mitt, men har nå gått tom. Jeg tok derfor kontakt med sykehuset der hvor jeg bor. Der fikk jeg medisiner, men bare for noen få dager. De sier der at jeg ikke kan få mer før jeg har et personnummer, fordi det er for dyrt for sykehuset å betale for medisinene. Hva skal jeg gjøre?

Plikten til øyeblikkelig helsehjelp gjelder alle uavhengig av statsborgerskap. Behandling av definerte smittefarlige sykdommer, som for eksempel hivinfeksjon, er også gratis for alle, men for å få forlenget allerede igangsatt, livslang behandling som turist i Norge, er det nok tanken at en eventuell reiseforsikring skal dekke behandlingen du får i Norge, eller at du må returnere til hjemlandet for å hente ut medisinene etter det refusjonssystemet som ev. måtte finnes der. Du kan henvende deg til HivNorge som har en jurist i staben for å få råd om hvordan du kanskje kan få dette til i påvente av UDI sitt svar. Om du har fått tildelt et såkalt DUF-nummer, mener jeg du har rettigheter til behandling i Norge. I praksis får pasienter et konstruert personnummer og medisiner hvis de trenger det, er min erfaring, men dette kan håndheves ulikt på de ulike sykehusene.

Mvh.
Frank O. Pettersen, PhD
Overlege ved Oslo Universitetssykehus