Medisinpause

Jeg har lest et eller annet sted at noen har tatt en pause fra medisinene for at kroppen ikke skal utvikle immunitet for medisinenes virkning. Dette kan da umulig være riktig når mange leger understreker alvoret i å ta medisinene til riktig tid? Og – hvor nøye bør man være med å ta medisinene helt regelmessig? Må det være nøyaktig samme klokkeslett hver dag?
Kvinne, 42

Hei Kvinne, 42!
Jeg synes også det høres litt rart ut at man skal utvikle ”immunitet” mot medisinene og derfor bør ta behandlingspauser. Hvis medisinene slutter å virke, skyldes det ofte resistensutvikling hos viruset, og da må man bytte medisiner. Behandlingspauser er ikke i tråd med internasjonale retningslinjer for hvordan man behandler hiv i dag, og behandlingspauser bør uansett ikke startes på egen hånd. Det foregår noe forskning på dette ennå, slik at noen kan bli spurt om det som ledd i kliniske undersøkelser, men det er da å regne som eksperimentell behandling som krever meget tett oppfølging. Det finnes en gruppe i Italia som fortsatt ser på dette tross nedslående resultater fra den store SMART-studien som ble presentert for en tid tilbake, men p.t. ikke i Norge, meg bekjent.

Det er ikke lenger slik at man må gå med alarmen på seg hele døgnet for å ta medisinene til eksakt samme tidspunkt hver dag slik man måtte da hivmedisinene kom. Men å ta dem regelmessig hver dag, er fortsatt viktig. Hvor mange timers ”slingringsmonn” man kan sies å ha, avhenger av hvilke medisiner man tar. Generelt vi jeg si at det viktigste er å lage seg gode rutiner i hverdagen (som det tross alt er flest av), slik at man tar medisinene samtidig med en annen regelmessig rutine man har, eks. kaffen til frokost, før tannpussen om kvelden osv. På mer utflytende dager, får man enten ta medisinene før man skal på vift eller etter man kommer hjem.

Frank O Pettersen
Lege, Ullevål universitetssykehus