Nyfødt og hivpositiv

Jeg lurer på hvordan man egentlig behandler nyfødte babyer som er født av hivpositive mødre uten behandling. Jeg har lest om den såkalte ”Missisippi-babyen” som ble kurert, og nå har det vist kommet et nytt lignende tilfelle som er kalt ”Long Beach-babyen”. Slik jeg har forstått det blir babyene satt på et kraftig behandlingregime, og man håper at dette kan resultere i at småbarna ikke tester positive. Men er det bra for så små barn med så kraftig medisinering?

Ja, det stemmer at barn som fødes av hivpositive mødre som ikke er behandlet under graviditeten, blir satt på hivbehandling. Behandlingen består av de hivmedisinene som kan gis til barn. Det beste er selvfølgelig om moren behandles under graviditeten, for da er risikoen for at infeksjonen overføres til barnet minimal, og behandlingen av barnet er enklere. Når infeksjonen ikke er kjent før ved fødselen eller virusmengden hos mor ikke er tilfredsstillende supprimert (lav nok), utvides behandlingen av barnet. Det er uansett verre for barnet på sikt å få en medfødt hivinfeksjon enn å gjennomføre en behandling under og etter fødselen med mål om å forhindre at barnet blir hivpositiv for resten av sitt liv.

Mvh.
Frank O. Pettersen, PhD
Overlege ved Oslo Universitetssykehus