Økt risiko

 

Svar: Ja, man har hittil kunnet gjøre noen studier av de langsiktige bivirkninger av de nye medisinene. En studie kalt Adverse Events of Anti-HIV Drugs, kjent som "D:A:D", undersøkte økt hyppighet av hjerte- og karsykdommer ved hivmedisinering.

Dataene ble gjort kjent for et par år siden og tallmaterialet åpenbarte da at av en stor gruppe hivpasienter som får anti-retroviral behandling er det mange som utvikler betydelig større risiko for hjerte- og karsykdommer, som infarkt. Studien viser at anti-retroviral behandling mot hiv også øker risikoen for å få slag.

Heldigvis har oppdaterte data fra disse mer enn 36 000 årspasienter gitt grunn til justere ned de første dramatiske tallene. Så i dag anslås risikoøkningen for å få disse lidelsene til 16 % for hvert år med medisiner, rapporterer thebody.com.