Økt virusmengde

Jeg har hørt at virusmengden øker om man pådrar seg en seksuelt overførbar infeksjon (soi) som for eksempel syfilis eller gonoré. Er dette riktig, og hvordan forklares det. Takknemlig for svar.

Hei!
Ja, vi ser ganske ofte at virusmengden øker forbigående etter at man har hatt en annen infeksjon, og det kan skje uavhengig av hvilken infeksjon man har hatt bare den har vært av en viss betydning eller intensitet.

Dette har nok med å gjøre at kroppen ved en infeksjon starter en intens ”utdanning” og formering av den av immuncellene dine som reagerer mot akkurat den infeksjonen du har fått nå, for eksempel influensa. I denne utdannings- og formeringsprosessen forandrer cellene seg og blir det vi kaller aktiverte, noe de kommuniserer til omgivelsene sine ved å ”heise flagg” på celleoverflaten.

Imidlertid gjør disse nye ”flaggene” (receptorene) at cellen blir mer mottakelig for hiv. Flere av disse nyutdannede og aktiverte cellene som i utgangspunktet bare er spesialtrent til å ta hånd om influensa, kan altså også bli til fabrikker av utallige hivpartikler som slippes ut i blodet slik at virusmengden øker.

Dette er imidlertid et forbigående fenomen, for disse immuncellene som er rekruttert til kampen mot influensaviruset, har uansett kort levetid. Etter hvert som de dør, blir det færre celler til å produsere nye hivpartikler, og virusmengden faller tilbake til omtrent samme nivå som før denne influensaepisoden.

Når man står på antiretroviral behandling, vil ikke effekten av å få enn annen infeksjon bli like dramatisk, for det er veldig lite sirkulerende virus, og eventuell nyproduksjonen i disse nyrekrutterte immuncellene hemmes effektivt av hivmedisinene.

Mvh.
Frank O. Pettersen
Lege ved Oslo Universitetssykehus