Passer ikke med hivmedisiner

Hivpositive blir alltid anbefalt å være åpen om sin status overfor helsepersonell. Særlig er det viktig å vite hvilke medisiner hivpositive bruker om leger og tannleger skal skrive ut resepter på andre medisiner, slik at uheldige kombinasjoner ikke blir skrevet ut. Jeg har også lest at for eksempel Ibux og liknende ikke passer godt med enkelte hivmedisiner. Er dette riktig, hvor vanlig er slike interaksjoner og hvor alvorlig kan det være i enkelte situasjoner?

Det er riktig at vi stadig påpeker viktigheten av å være åpen om hivstatusen din og hivbehandlingen du står på, til annet helsepersonell. Dette er først å fremst for å sikre at andre behandlere da kan undersøke om en ny behandling av andre lidelser passer sammen med hivbehandlingen din. Når det gjelder Ibux og liknende antiinflammatoriske medisiner (NSAIDs eller antiflogistika som de også kalles), vil muligheten for interaksjoner med hivmedisinene variere med hvilken kombinasjon av hivmedisiner du står på. Det må altså sjekkes i hvert enkelt tilfelle. Generelt er små doser over kort tid mindre risikabelt enn større doser over lang tid. Det er imidlertid et annet viktig poeng med spørsmålet ditt, og det er at mange tenker at såkalte håndkjøpspreparater (som kan kjøpes i butikken eller på apoteket uten resept), er helt uten mulige bivirkninger eller ikke kan ha mulige interaksjoner med andre medisiner. Både Ibux og liknende medisiner (Naproxen, Voltaren osv) og paracetamol (Panodil, Paracet osv.) kan ha bivirkninger og skape trøbbel hvis man har for eksempel nyresykdom eller leversykdom. I tillegg kan det være at de ikke bør brukes sammen med noen spesifikke medisiner. Er du i tvil, spør legen din som kan sjekke det opp.

Mvh.
Frank O. Pettersen, PhD
Overlege ved Oslo Universitetssykehus