Plastikkirurgi

Jeg er ei jente på 26 år og hivpositiv. Jeg står på behandling, og har relativt høy CD4-tall, og lav virustall! Jeg ønsker å ta plastikkirurgi (operere nesen) – tror du infeksjonen min kan være et problem? Kan jeg bli nektet denne operasjonen pga infeksjonen min? Må jeg informere legen om det?

Nei, jeg kan ikke se at din hivdiagnose skulle være til hinder for at du får utført en nesekorreksjon. Men du bør absolutt fortelle legen din om diagnosen din. Man forteller om medisinske tilstander man har og har hatt, og om medisiner man bruker, når man skal opereres. Dette er viktig informasjon for dem som skal operere deg, for det kan være opplysninger av betydning for valg av behandlingsmetode, bedøvelse eller andre medisiner man kan gi sammen med hivmedisinene, og mulige komplikasjoner etter behandlingen. Det kan for å sette det på spissen, være farlig for deg å skjule viktig informasjon om din helse. Legen og de andre helsearbeiderne har dessuten taushetsplikt.

Mvh.
Frank O. Pettersen
Lege ved Oslo Universitetssykehus